Klauzula rekrutacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych jest TARGET Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Gwiaździsta 15 A lok. 403, 01-651 Warszawa, KRS: 0000454061, NIP: 5130131766, numer REGON: 120418318, tel.: 22 560 43 00, e-mail: rekrutacja@target-polska.pl . W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami na podane dane;
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska w TARGET Polska Sp. z o.o. Sp. K., na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie zgód jakie wyraziłeś i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, kiedy dane osobowe mają być przekazane na pisemny wniosek właściciela danych (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO);
  3. W oparciu o Twoje dane Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  4. Jedyne profilowanie nie będące automatycznym, odbywa się w przypadku wyboru kandydata na etapie rekrutacji. Polega na porównaniu danych aplikanta do kryteriów stawianych przez Pracodawcę na wakowanym stanowisku;
  5. Mają Państwo prawo do żądania od TARGET Polska Sp. z o.o. Sp. K. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych; Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny ich przetwarzania, np. obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu pracy;
  6. Aplikacje, które zostaną odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba, że wyrazicie Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie tych informacji;
  7. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy z dnia 26 czerwca 1974 r lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.