MASŁO

MASŁO

- Masło słodkie
- Masło solone

- Masło laktyczne
- Masło laktyczne solone

-Masło serwatkowe
-Masło serwatkowe solone

-Masło delaktozowane
-Masło ORGANIC

-Masło teksturyzowane
-Masło laminowane

BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

- Bezwodny tłuszcz mleczny
- Bezwodny tłuszcz mleczny ORGANIC

- Bezwodny tłuszcz mleczny frakcjonowany
- Bezwodny tłuszcz mleczny teksturyzowany

- Bezwodny tłuszcz mleczny WHIPPED

MIKSY TŁUSZCZOWE

- BUTTER BLENDS RETAIL

MASŁO

- Masło słodkie
- Masło solone
- Masło laktyczne
- Masło laktyczne solone
- Masło serwatkowe
- Masło serwatkowe solone
- Masło delaktozowane
- Masło ORGANIC
- Masło teksturyzowane
- Masło laminowane

BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

- Bezwodny tłuszcz mleczny
- Bezwodny tłuszcz mleczny ORGANIC
- Bezwodny tłuszcz mleczny frakcjonowany
- Bezwodny tłuszcz mleczny teksturyzowany
- Bezwodny tłuszcz mleczny WHIPPED

MIKSY TŁUSZCZOWE

- BUTTER BLENDS RETAIL