MASŁO

MASŁO

-Masło słodkie
-Masło solone

-Masło laktyczne
-Masło laktyczne solone

-Masło serwatkowe
-Masło serwatkowe solone

-Masło delaktozowane
-Masło ORGANIC

-Masło teksturyzowane
-Masło laminowane

BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

-Bezwodny tłuszcz mleczny
-Bezwodny tłuszcz mleczny ORGANIC

-Bezwodny tłuszcz mleczny frakcjonowany
-Bezwodny tłuszcz mleczny teksturyzowany

-Bezwodny tłuszcz mleczny WHIPPED

MIKSY TŁUSZCZOWE

-BUTTER BLENDS RETAIL